Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek – KendőOrszág

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a www.kendoorszag.shop, a https://www.facebook.com/kendokolcsonzo/ Facebook oldalt (a továbbiakban „Facebook oldal”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”, illetve „Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a KendőOrszág (székhely: 8417 Csetény, Petőfi u. 178., e-mail: kendoorszag@gmail.com) a továbbiakban KendőOrszág) babahordozó eszköz-, babahordozó kendő-, hordozási kiegészítő- és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló bérleti vagy egyéb így különösen új hordozókendő adásvételi szerződés vagy használt hordozókendő adásvételi szerződés (a továbbiakban „Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban „Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.2. A https://www.facebook.com/kendokolcsonzo/ oldal üzemeltetője Csaplárné György Szilvia e.v.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban „Hatálybalépés napja”) A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a https://www.facebook.com/kendokolcsonzo/ Facebook oldalon történő közzétételének napja, azaz 2017. november 20. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással automatikusan elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit a KendőOrszág kendőkölcsönző rendelkezésére bocsátotta, azt áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A KendőOrszág kendőkölcsönző fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogad. Az ÁSZF módosítása akkor lép hatályba, amikor azt a Facebook oldalon a KendőOrszág kendőkölcsönző közzéteszi. A KendőOrszág kendőkölcsönző biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Facebook oldalon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi vásárlásra, bérlésre, Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a mindenkori hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.5 A Facebook oldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, áraink bruttó árak. A megjelenített termékek online, telefonon, vagy személyesen rendelhetőek meg. A szállítás költségét nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! Az áfa mértéke az egyes termékek esetében eltérő lehet. Az akciós termékek mellett minden esetben feltüntetjük a kedvezmény nélküli árat is. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, KendőOrszág teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.6 A vevő adatait, illetve a rendelési adatokat KendőOrszág védett, biztonságos adatbázisban tárolja és megőrzi, harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ekkor azonban alvállalkozóink KendőOrszág által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben kérés érkezik a vevőadatok törlésére, ennek a kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. Az adatok felhasználása az adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

1.7 A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

2.1       A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással tudomásul veszik, hogy a Facebook oldal a KendőOrszág kendőkölcsönző által üzemeltetett és karbantartott, a KendőOrszág kendőkölcsönző által meghatározott tartalommal rendelkező Facebook oldal. A KendőOrszág kendőkölcsönző nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a Facebook honlap, a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek, vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából, vagy a nem megfelelő működéséből adódnak. A KendőOrszág kendőkölcsönző nem felelős semmilyen kárért, amely a Facebook oldalra való csatlakozás miatt következett be.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással tudomásul veszik, hogy a KendőOrszág kendőkölcsönzőt megilleti a jog, hogy a Facebook oldalt és annak tartalmát a KendőOrszág kendőkölcsönző arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a KendőOrszág kendőkölcsönző üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki.  KendőOrszág kendőkölcsönző jogosult kialakítani a Facebook oldal arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban „Tartalmi és formai elemek”) A KendőOrszág kendőkölcsönző tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a KendőOrszág kendőkölcsönző előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (KendőOrszág) nevének és Facebook oldalának pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, átdolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Facebook oldal működését zavarni (a továbbiakban együttesen és külön-külön: „Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül.

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/kendokolcsonzo/ oldalnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálybalépését követően a Facebook oldalra az KendőOrszág által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) felhasználására a Facebook felhasználási feltételei irányadóak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

3. A Bérletre vonatkozó általános feltételek

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a KendőOrszág mint bérbeadó és az Ügyfél, mint bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen hordozókendő bérleti szerződésre új termék adásvételi szerződésre, használt termék adásvételi szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre, és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre (a továbbiakban együttesen: ”Szerződés(ek)”) vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő termék (a továbbiakban: ”Kiegészítő termék”) az a termék, amely kizárólag hordozókendővel együtt bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy eladó hordozókendő (a továbbiakban: ”Eladó hordozókendő”) az a termék, ami a Facebook oldalon szereplő Kendőkatalógus táblázatban eladó hordozókendő megjelöléssel szerepel.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a hordozókendőknek egyedi fantázianevük van, mely nevek – az adott hordozókendő mellett – a Facebook oldalon az albumokban megtalálhatóak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és kikölcsönzött hordozókendő megegyezik a Szerződésben rögzített hordozókendővel. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy KendőOrszág a Szerződésben rögzített fantázianevű hordozókendőt köteles a Bérlőnek – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint – biztosítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy hordozókendőt továbbá Eladó hordozókendőt csak előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág előzetes bejelentkezés nélkül nem köteles az Ügyfelet fogadni és számára lehetőséget biztosítani az adott Termék megtekintésére. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág az Ügyfelet kizárólag az adott időpontban köteles kiszolgálni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megtekintésre fordítható idő legfeljebb 1, azaz egy óra. Az Ügyfél elfogadja, hogy hordozókendő megtekintésére kizárólag a 8417 Csetény, Petőfi u. 178. alatti ingatlanban kerülhet sor.

3.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább a 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, jelen szerződés rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. KendőOrszág a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

3.3 A Szerződések tárgyát/ait a hordozókendők valamint kiegészítő/k, kellék/ek (így különösen, de nem kizárólagosan cipők, sapka(sapkák), sálak) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében lehet bérelni. A Felek rögzítik, hogy a Felek a Szerződésben – különösen a ruhák esetében – csupán a Bérelt termék(ek) fantázianevét rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott fantázianevű Bérelt termék minőségében, anyagában, színében megegyezik a Facebook oldalon az adott fantázianevű Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal a kitétellel, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt Terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy KendőOrszág a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék a Facebook oldalon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. KendőOrszág a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek.

3.4 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre nincs lehetőség.

3.5 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen, e-mailben, vagy telefonon. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy KendőOrszág nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért vagy hátrányért.

3.6 A Bérlő a Szerződést személyesen tudja felmondani, e-mailben vagy telefonon.

3.7 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág bizonyos Bérelt termékek esetén óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kérhet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét KendőOrszág egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi a csetényi ingatlanba, vagy postai úton visszajuttatja, KendőOrszág az Óvadék összegét a Bérlő részére visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett (lásd 3.10 pont), KendőOrszág jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére kifizetni. A Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a kár összegének meghatározásakor elfogadja KendőOrszág által megjelölt kár összegét. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet KendőOrszágnak megfizetni. Az óvadék összege után KendőOrszág kamatot, vagy egyéb díjat nem fizet Bérlő részére.

3.8 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben általa megadott e-mail cím érvényességéért és működéséért ő felel. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: ”Átadás-átvételi jegyzőkönyv”) rögzítik. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett hordozókendő már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így KendőOrszág a bérelt hordozókendő rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy birtokába adni, harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen rendelkezni vele, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni, vagy albérletbe adni.

3.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha kölcsönzés lejárta szombati vagy vasárnapi napra esik, hétfőn vigye vissza, vagy adja postára a csomagot. Egyéb napon aznap köteles visszavinni, vagy postára adni a Bérelt terméket. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti, postára adhatja. A Felek rögzítik, hogy KendőOrszág nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak, meghatalmazottjának tekinti ezen esetben, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért KendőOrszág-ot felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel / visszaküldés esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 600,- Ft, azaz hatszáz forint összegű késedelmi díjat (kötbér) köteles fizetni KendőOrszágnak, melynek összegét a felek értékarányosnak fogadják el. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a visszavitel/ visszaküldés napján, a jelen pontban foglalt határidőn túli visszavitel/visszaküldés esetén is egynapi késedelmi díjat köteles fizetni, kivétel, ha ez KendőOrszág felé előzetesen jelezve lett és külön megállapodás született.

3.10 A Bérlő a Bérelt terméket a Bérelt termékkel egy csomagban található Adatlapon meghatározott állapotban köteles visszavinni/visszaküldeni KendőOrszágnak. Amennyiben Bérlő eltérést tapasztal a Bérelt termék állapotában az Adatlapon meghatározott állapothoz képest, köteles azt az átvétel napján haladéktalanul jelezni KendőOrszág felé. Minden, a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Adatlapon rögzített állapothoz képest tapasztalható és a Bérelt termék KendőOrszág számára visszajuttatásáig, bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szálszakadás, szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb nem eltávolítható folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: ”Visszavételezési elismervény”) készítenek. Amennyiben Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: ”Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv”) rögzítik, melyben – többek között – rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét. A díjtételeket KendőOrszág egyoldalúan jogosult megállapítani a kár tényleges összegének alapulvételével. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azokat nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja KendőOrszág előzetes engedélye nélkül. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét naptári napon belül KendőOrszágnak a 2.4 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, KendőOrszágnak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, KendőOrszág pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

3.11 A Felek rögzítik, hogy KendőOrszág eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy KendőOrszág által meghatározott megvásárolható, és/vagy Bérelt termék(ek) és/vagy kiegészítő(k) az általában szokásos árnál kedvezőbb áron bérelhető(k) és/vagy megvásárolhatóak. Az ’általában szokásos ár’ kifejezésen a Bérelt termék az akció kezdőnapja előtti 6 hónapban volt átlagára értendő. A Bérlő elfogadja, hogy KendőOrszág kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen megvásárolható és/vagy Bérelt termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Bérlő elfogadja, hogy KendőOrszág egyéni döntése alapján jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek KendőOrszág-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát KendőOrszág a Facebook oldalon teszi közzé.

4. RENDELÉS MENETE

A megrendelés elektronikus úton történik, a webáruházon keresztül leadott rendeléssel, vagy telefonon keresztül. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelés elküldésekor név, szállítási cím, telefonszám, email cím megadása is szükséges. A hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésekért felelősséget nem tudunk vállalni.

A megrendelés leadása után KendőOrszág visszaigazolást küld, vagy emailben értesíti a vásárlót. Visszaigazoló e-mail, vagy hívás hiányában a vásárló minden feltétel nélkül elállhat a vásárlástól. Adatváltozást bejelenteni vagy vásárlást módosítani KendőOrszág elérhetőségein van lehetőség.

5. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

KendőOrszágtól történő vásárlásra, kölcsönzésre előre utalással van lehetőség, vagy személyes átvétel esetén készpénzzel. A házhozszállítást KendőOrszág akkor kezdi meg, amikor az összeget bankszámláján maradéktalanul jóváírták.

Az átutalás banki készpénzbefizetéssel is teljesíthető. Ekkor a kezelési költség bruttó 500 Ft, amely a vevőt terheli.

KendőOrszág a megrendelt termékek átvételét csomagautomatába, postán maradó csomagként, házhozszállítással vagy személyes átvétel útján biztosítja.

Személyes átvételre KendőOrszág által üzemeltetett helységben (címe: 8417 Csetény, Petőfi u. 178.) kerül sor előre egyeztetett időpontban. A személyes átvételnek nincs költsége.

Házhozszállítás esetén a megrendelt terméket Magyarország egész területén a Magyar Posta Logisztika futárszolgálatával szállítjuk házhoz, a megadott címre.

A házhozszállítás díja belföldi kézbesítés esetén egységesen 1 600 Ft, külföldi címre történő kézbesítés esetén kérjük, kérjen tőlünk ajánlatot e-mailben. MPL csomagautomatába 945 Ft, postán maradó csomagként 1 405 Ft, FoxPost csomagautomatába 999 Ft, Foxpost csomagautomatába utánvéttel 1290 Ft.

A megrendelt terméket a postára adástól számított 2-5 munkanapon belül kézbesítik.

Ha a megrendelő nem tartózkodik az általa megadott címen, vagy a szállítási címet tévesen adta meg KendőOrszág a fenti szállítási határidők betartásáért nem felel.

A csomag átvételekor, ha sérülés látható a csomagoláson, mindenképpen vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem fogadunk el.

A vásárlást igazoló számlát a Billingo számlázó program segítségével küldjük el emailben, vagy a küldeménnyel együtt juttatjuk el a vevőhöz.

A küldemény első sikertelen kézbesítésekor a futár értesítőt hagy a vevő által megadott szállítási címen arról, hogy a küldemény öt napon belül melyik postán vehető át személyesen, valamint tájékoztatja a vevőt, hogy a személyes átvétel öt napos határidején belül újra megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha a küldemény második kézbesítése is sikertelen, a futár a megrendelt terméket visszaszállítja a KendőOrszág részére. Ebben az esetben KendőOrszág jogosult a kiszállítás és a visszaszállítás költségét kiszámlázni a vevőnek.

6. ELÁLLÁS JOGA

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ebben az esetben KendőOrszág köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A visszatérítés nem vonatkozik a termék(ek) visszajuttatásának költségeire, ezeket minden esetben a vevőnek kell viselnie. A vevőt a termék visszaküldésének költségein kívül egyéb költség nem terheli. A visszaküldött csomag beérkezését követően felvétel készül annak kibontásáról és tartalmáról. Az elállási joghoz a csomag visszapostázását megelőzően Felhasználó köteles e-mailben tájékoztatni KendőOrszágot. Az elállási jog kizárólag olyan termék(ek)re vonatkozik, amely(ek) minden termékelemet tartalmazó csomagolásban sértetlenül érkezik vissza címünkre személyesen, postai úton, vagy futárpostai úton. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak visszavásárlás mérlegelésének jogát. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Felhasználó akkor gyakorolhatja az elállási/felmondási jogot, ha a fenti határidő lejárta előtt küldi el az elállási/felmondási nyilatkozatot.

A visszatérítést mindaddig nem kezdjük meg, amíg a termék személyesen vagy postai úton meg nem érkezett a KendőOrszágba (8417 Csetény, Petőfi u. 178.) tiszta, ép, mosatlan, újszerű állapotban. Felhasználó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

KendőOrszág kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés b), c), e), f), i) pontjaiban meghatározott esetekben, azaz olyan termékekkel, amelyeknek ára a vállalkozás által nem befolyásolható módon, a pénzpiaci változások miatt az elállásra nyitva álló határidő alatt jelentős mértékben változik. Olyan nem előre gyártott termék esetében sem, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő; olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontás után nem küldhető vissza.

7. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

1.18. Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől szerzett szakvélemény lesz a mérvadó.

Meghibásodás esetén elérhetőségeink valamelyikén tudunk tájékoztatást nyújtani.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Az alábbi tájékoztatás a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) m) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató felhasználásával készült.

KendőOrszág hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kellékszavatossági igény érvényesíthető.

1. Kellékszavatosság

Választás szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet a Felhasználó:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára ez az igény más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

Végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KendőOrszág nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó, a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl már nem érvényesítheti Felhasználó a kellékszavatossági jogaidat.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választás szerint – érvényesítheti Felhasználó a kellékszavatossági jogot vagy a termékszavatossági igényt, kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítani.

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető, a határidő elteltével e jogosultság elvész.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

•          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

•          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

•          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni.

8. PANASZKEZELÉS

Panaszt tenni az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

8417 Csetény, Petőfi u. 178.

kendoorszag@gmail.com

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

9.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

9.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

9.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. KendőOrszág székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.). KendőOrszág kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. KendőOrszág tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során KendőOrszág az eljárással felmerült valamennyi költségeit, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket,stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyvédi munkadíj eljárásonként 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz általános forgalmi adó. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni, a megfizetésre a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók.

9.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Zirc, 2017. november 20.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2017. november 20. napja.